Vydané rozhodnutia

Rozhodnutia vydané podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z.

Rozhodnutia vydané podľa zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov