Vyhľadajte si internetové pripojenie na jednom mieste

15.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravil pre domácnosti vianočný darček v podobe graficky vylepšenej internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej si môžu porovnať všetky ponuky poskytovateľov pevného širokopásmového prístupu k internetu vrátane doplnkových služieb, ktoré sú dostupné na nimi zadanej adrese. Vďaka responzívnej grafike sa aplikácia dá lepšie zobraziť aj v tabletoch a mobiloch. Novinkou je aj, že aplikácia už má ľahko zapamätateľnú adresu http://porovnavacinternetu.sk Na začiatku roku 2017 RÚ občanom aj firmám prinesie novoročný darček v podobe mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej si budú môcť zmerať kvalitu internetového pripojenia. Táto služba bude k dispozícii aj cez web rozhranie.
     Nezávislá a nekomerčná mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej si záujemcovia budú môcť zmerať kvalitu internetového pripojenia, bude dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Aplikácia bude dostupná pre všetky moderné webové prehliadače a mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Pomocou aplikácie bude možné otestovať okrem iných tieto základné kvalitatívne parametre pripojenia: rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania, ping (latenciu) a intenzitu signálu. Aplikácia napr. ponúkne: kombináciu bežne známych testov rýchlosti a možnosť testovať kvalitu internetového pripojenia v rámci neutrality siete, možnosť synchronizovať výsledky testovaní z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorený zdroj. Záujemcovia si budú môcť mobilnú aplikáciu bezplatne stiahnuť prostredníctvom App Store a Google Play. Vývoj aplikácií sa opieral o odborné znalosti a skúsenosti viacerých regulačných úradov. Podobné aplikácie pre občanov medzičasom priniesli napr. tieto regulačné úrady: RTR v Rakúsku, ČTÚ v Českej republike, AKOS v Slovinsku a ďalšie.
     Porovavacinternetu.sk je nezávislá a nekomerčná služba pre širokú verejnosť, ktorú pripravil RÚ v spolupráci s telekomunikačnými operátormi a neziskovou organizáciou. Za správnosť a aktuálnosť údajov zodpovedajú telekomunikační operátori. Aplikácia obsahuje informácie o poplatkoch, ktoré účtujú operátori a tieto sú pri každej ponuke započítané do tzv. „priemernej mesačnej platby počas doby 24 mesiacov“, na základe ktorej bude možné jednoduchým spôsobom porovnať ponuky s rôznou dobou viazanosti. Porovnať je možné samostatné služby pripojenia k internetu alebo v balíčku s inými službami pre domácnosti, ako sú hlas a televízia. RÚ pri príprave postupoval plne v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie, nakoľko porovnanie bude zobrazovať kompletnú ponuku operátorov dostupných na zadanej lokalite bez akýchkoľvek preferencií. Ponuky sú primárne zoraďované vzostupne počnúc najnižšou priemernou mesačnou platbou, možné je zvoliť si aj ďalšie možnosti filtrovania zobrazovaných údajov. Aplikácia okrem svojej informačnej hodnoty zároveň prispieva k rozvoju súťaže na trhu, lebo záujemcovia prostredníctvom nej získajú informácie aj o službách lokálnych a regionálnych operátorov.