Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Vyhlásenie o prístupnosti


     Internetové stránky www.teleoff.gov.sk boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a použiteľnosť podľa väčšiny známych štandardov.
     Rozvrhnutie stránky je v blokoch (v tzv. beztabuľkovom layoute). Veľkosť písma je v relatívnych jednotkách a je ho možné zväčšovať a zmenšovať pomocou klávesovéj skratky CTRL++ a CTRL+-. Farebnosť bola zvolená s dôrazom na dostatočný kontrast. Stránka obsahuje navigačné prvky podporujúce pohyb na stránke pre nevidiacich pracujúcich pomocou čítačky.
Stránka obsahuje klávesové skratky pre zjednošenie navigácie na stránkach:

  • ALT+F – hľadanie
  • ALT+H – Hlavná stránka
  • ALT+B – Občania SR
  • ALT+M – Masmédia
  • ALT+D – Podniky
  • ALT+E – eGovernment
  • ALT+Z – Zoznam podnikov
  • ALT+K – Kontakt

     Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Internet Explorer ALT+písmeno a enter, Firefox Mozilla ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+pásmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).
     Stránka osahuje súbory mailPP.doc (43302.doc) a mailPP.xls (30391.xls), ktoré slúžia na hromadné zasielanie vyplnených žiadostí elektronickou poštou. Pre stiahnutie, vyplnenie a zasielanie tlačív žiadostí mimo využitia elektronickej pošty sú k dipozícii tlačivá v otvorenom formáte. Stránka obsahuje súbor biss.xlsm (37701.xlsm), ktorý slúži na nahlásenie bezpečnostného incidentu v elektronických komunikáciách regulačnému úradu. Stránka obsahuje súbor (37711.xlsm), ktorý slúži na odoslanie hlásenia o porušení ochrany osobných údajov v elektronických komunikáciách. Formát .xlsm obsahuje aktívne okná, do ktorých sa vpisujú textové a znakové hlásenia.
     V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje autora na adrese info@aglo.sk. Autor nezodpovedá za obsah stránky. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu roman.vavro@teleoff.gov.sk alebo na kontakty uvedené na stránke kontakt.