Vyhodnotenie a závery z diskusie o digitálnej dividende

19.05.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete vyhodnotenie verejnej diskusie k využitiu digitálnej dividendy (DD) a vyplývajúce závery. Vo verejnej diskusii odpovedali na 9 predložených otázok 3 fyzické a 5 právnických osôb. Diskusia slúžila predovšetkým k vytvoreniu názorovej platformy k využitiu frekvencií, ktoré sa uvoľnia prechodom z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T). Výsledkom celého procesu je spracovanie získaných návrhov a variantov využitia DD a zváženie ich využiteľnosti pri úpravách plánu využitia frekvenčného spektra.
     Vďaka digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania sa môže stať časť frekvenčného spektra, ktorá bola predtým vyhradená na primárnej báze pre rozhlasové služby (pásma VHF a UHF) stať dostupným aj pre iné služby. Ako zhodnotiť takto vzniknutú digitálnu dividendu, sa stáva predmetom diskusie vo všetkých krajinách, ktoré k digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania pristupujú. Do tejto diskusie TÚ SR verejnou diskusiou zapojil aj odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Dňa 3. marca 2009 bol na internetovej stránke TÚ SR zverejnený materiál pod názvom Verejná diskusia na tému digitálna dividenda spolu s výzvou na predkladanie príspevkov do verejnej diskusie. Príspevky bolo možné zasielať v elektronickej forme do 3. apríla 2009.

TÚ SR na základe prijatých príspevkov vo verejnej diskusii vypracoval: