Vyhodnotenie konzultácie k elektronickej aukcii

09.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Arthur D. Little GmbH vyhodnotil pripomienky doručené počas verejnej konzultácie k pripravovanému výberovému konaniu na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. TÚ SR k pripravovanej aukcii uskutoční workshop, na ktorý pozýva všetkých prispievateľov do verejnej konzultácie a odbornú verejnosť. Workshop sa bude konať vo štvrtok 15.08.2013 o 9.30 h v zasadačke kontrolnej meracej stanice TÚ SR, ktoré sa nachádza v Trnavskom kraji, medzi obcami Alžbetin dvor a Podháj. Zemepisné súradnice: 17E2042/48N0443. Predpokladaná dĺžka konania workshopu je do 11.30 h. Záujem o účasť je potrebné nahlásiť elektronicky na adresu: patrik.jakabovic(zav)teleoff.gov.sk najneskôr v utorok 13.08.2013 do 16.00 h.

     Vyhodnotenie verejnej konzultácie je dostupné na konzultačnom mieste - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062  

Mapa miesta konania .pdf