Vyhodnotenie konzultácie k prideľovaniu frekvencií a pozvánka na seminár

05.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na /data/files/26171.pdf vyhodnotenie verejnej konzultácie o príprave a realizácii spoločného výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. TÚ SR zároveň pozýva odbornú verejnosť na seminár, ktorý sa bude konať vo štvrtok 8.3.2012 o 9,00 h. v zasadačke TÚ SR na Továrenskej č. 7, Bratislava. Témou seminára je vyhodnotenie verejnej konzultácie.