Vyriešenie regulácie cien "káblovej TV"

28.06.2002, Tlačová správa
Nový spôsob regulácie rieši nielen ceny terajších poskytovateľov týchto služieb, ale aj jasne definuje spôsob výpočtu ceny pre budúcich poskytovatľov služieb, čo v konečnom dôsledku odstráni neistotu potencionálnych investorov.

Rozhodnutie č. 315/2002 Z.z. o regulácii cien je ďalším potrebným krokom k pritiahnutiu potencionálnych záujemcov o poskytovanie týchto služieb a tým aj k zvýšeniu konkurencie na trhu. Prvý krok urobil predkladateľ zákona, na základe ktorého došlo k zjednodušeniu prístupu potencionálnych investorov na náš trh v dôsledku toho, že na prevádzku KDS a poskytovanie služieb retransmisie nie je potrebná licencia ale len registrácia.

Telekomunikačný úrad SR dostal od spoločnosti UPC Slovensko nový cenník za služby retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami (KDS), ktorý bol pripravený v súlade s Rozhodnutím č. 315/2002 Z.z. o regulácii cien. Nový cenník spoločnosť UPC Slovensko predložila aj napriek tomu, že v zmysle spomenutého rozhodnutia tak nie je povinná vopred urobiť. Pri príprave nového cenníka spoločnosť UPC už nezahrnula položky, ktoré do kalkulácie cien nepatria.

TÚ SR, po preskúmaní kalkulácií nákladov za služby poskytované spoločnosťou UPC Slovensko, vyčiarkol z kalkulácií položky, ktoré tam nepatria. Cena za rozšírený súbor preto nedosiahne avizovanú výšku 620,- Sk a ani 480,- Sk.

Úrad na základe predložených kalkulácií od spoločnosti UPC Slovensko, ako najväčšieho poskytovateľa služieb retransmisie R a TV vysielania KDS, i niekoľkých menších poskytovateľov vypracoval a zverejnil nové rozhodnutie o regulácii cien. Rozhodnutie č. 315/2002 Z.z. o regulácii cien za služby retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami v úvode definuje jednotlivé pojmy (čo je to KDS, základná a rozšírená programová ponuka, priame a spoločné náklady...) a následne spôsob stanovenia ekonomicky oprávnených nákladov. Ďalšie zvýšenie cien môže byť maximálne do úrovne indexu spotrebiteľských cien za obdobie poslednej úpravy cien. Rozhodnutie nadobudlo záväznosť 22. júna 2002. Zároveň sa ruší Rozhodnutie č. 5/2001 Z.z. o regulácii cien.

V Bratislave 28. júna 2002.