Vysielač Nitra - Zobor môže zmeniť polarizáciu a zvýšiť výkon vysielania

12.05.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) povolil na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. a na základe výsledkov následnej medzinárodnej koordinácie zmenu parametrov vysielača DVB-T Nitra – Zobor. Na základe zmeny v povolení bude tento vysielač môcť zmeniť polarizáciu vysielania z horizontálnej na vertikálnu a zvýšiť maximálny výkon ERP v nulovej rovine z 22 800 W na 39 110 W. Zmena v povolení nadobudla právoplatnosť 11. mája 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii s MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3. Vysielač vysiela na K21 a je súčasťou siete 2. multiplexu. Platnosť povolenia je do 9. septembra 2029.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktová kampaň spoločnosti Towercom, a.s.