Výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 2

28.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzu veľkoobchodného trhu č. 2, ktorý je definovaný ako „Služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.“ Výzva na podávanie pripomienok a výsledky analýzy sú dostupné na Konzultačnom mieste. Pripomienky k analýze je možné posielať najneskôr do 28.12.2011.