Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

spoje
31.01.2019, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).
 
Okres Víťaz Frekvenčné bloky Jednorazová úhrada (€)
Bardejov Slovanet, a.s. č. 6 551
Čadca Slovanet, a.s. č. 6 551
Dolný Kubín Slovanet, a.s. č. 6 551
Hlohovec Slovanet, a.s. č. 6 551
Kežmarok Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Košice Slovanet, a.s. č. 2, 3, 4, 5 2202
Kysucké N. Mesto Slovanet, a.s. č. 6 551
Malacky Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Michalovce Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Nitra Slovanet, a.s. č. 2 551
Prešov Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Prievidza Slovanet, a.s. č. 2 a 3 1102
Rimavská Sobota Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Skalica Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Topoľčany Wircom Group s.r.o. č. 1, 2, 3 1653
Topoľčany Slovanet, a.s. č. 5 a 6 1102
Trenčín Slovanet, a.s. č. 2, 4, 5, 6 2201
Zlaté Moravce Slovanet, a.s. č. 3 a 4 1101
Žilina Slovanet, a.s. č. 3 a 6 1101

     Predmetom každého z týchto výberových konaní boli frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2x7 MHz) duplexne. Účastník výberového konania sa mohol uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. RÚ pozval do elektronickej aukcie účastníkov výberového konania, ktorí splnili požiadavky uvedené vo výzve Jediným hodnotiacim kritériom bola ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Najnižšie podanie bolo vyvolávacou cenou, ktorá predstavovala pre každý ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 €. Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.