Výsledky prípravného stretnutia diskusného fóra k otázkam prenositeľnosti čísla

17.04.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravil v spolupráci s Asociáciou telekomunikačných operátorov (ATO) návrh pravidiel činnosti fóra k otázkam prenositeľnosti čísla. Tento návrh dostali na pripomienkovanie účastníci prípravného stretnutia k založeniu diskusného fóra. Úlohou založeného fóra bude nájsť najvýhodnejšie riešenie prenositeľnosti čísla v oblasti poskytovania verejnej telefónnej služby viacerými telekomunikačnými podnikmi.

TÚ SR zadal Výskumnému ústavu spojov (VÚS) vypracovať dokument o problematike prenositelnosti čísiel, ktorý bude základom pre ďalšie rokovania fóra. Dokument by mal byť pripravený do 25. mája 2003. TÚ SR dokument zašle všetkým zainteresovaným, aby sa mohli pripraviť na následné rokovanie fóra.

TÚ SR opäť vyzve všetkých držiteľov licencií na poskytovanie verejnej telefónnej služby, ako aj výrobcov telekomunikačných technológií, aby sa zapojili sa do práce vo Fóre pre prenositeľnosť čísla.

V Českej republike Asociácia prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sietí (APVTS) vytvorila dcérsku s.r.o., ktorá zabezpečuje správu spoločnej databázy účastníckych čísiel pre všetkých poskytovateľov verejnej telefónnej služby. Náklady na prevádzku si delia medzi sebou poskytovatelia verejnej telefónnej služby.

Telekomunikačný úrad SR pozval zástupcov Slovenských telekomunikácií, a.s., Asociácie telekomunikačných operátorov, mobilných operátorov a alternatívnych operátorov na prípravné stretnutie k založeniu diskusného fóra k otázkam prenositeľnosti čísla, ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2003.

Povinnosť zavedenia povinnosti prenositeľnosti čísla stanovuje smernica nového regulačného rámca 2002/22EC o univerzálnej službe a právach užívateľov. Uvedená smernica má byť zapracovaná do legislatívy členských štátov EÚ do 24.7. 2003. V Slovenskej republike bude smernica zapracovaná do nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v roku 2004 nahradí zákon o telekomunikáciách.

Podľa zdôvodnení spomenutej smernice sa prenositeľnosť čísla považuje za kľúčovú možnosť spotrebiteľa ponechať si svoje číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti nezávisle od podniku poskytujúceho službu.

V Bratislave 17. apríla 2003.