Výzva na podávanie žiadostí o licenciu MMDS v Košiciach

16.10.2001, Tlačová správa
Dňa 17.10. 2001 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky zverejní v denníku Národná obroda výzvu na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) v lokalite Košice vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz.

Žiadosť je potrebné podať na Telekomunikačný úrad SR v lehote 30 dní od dňa uverejnenia výzvy v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ak bude v lehote podaných viac žiadostí o licenciu, ako je možné uspokojiť, úrad uskutoční výberové konanie.

Využívanie frekvencií bude časovo obmedzené: 2500 - 2520 MHz a 2670 - 2690 MHz do 31. decembra 2004, 2520 - 2670 MHz do 31. decembra 2007.

Úplné znenie výzvy nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Vyb.konania/mmds-ke.html