Výzva na predkladanie ponúk

1 info
11.10.2022, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Detva, Ilava, Poprad, Spišská Nová Ves, Trenčín a Zlaté Moravce. Výzvy sú zverejnené v časti https://www.teleoff.gov.sk/vyzvy-na-predlozenie-ponuk/ a vo Vestníku č. 10/2022.