Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie - TV kanál 50 (702 - 710 MHz) Bratislava.

                          TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                            Továrenská 7, P.O.BOX 18, 810 06 BRATISLAVA 16
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ruší výzvu zo 16. apríla 2004 na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie (TV kanál 50, Bratislava), ktorú 30. apríla 2004 zverejnil v Národnej obrode a vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

V Bratislave 3. mája 2004.

                                                                                                           Ing. Milan Luknár

                                                                                                            predseda TÚ SR