Výzva na predloženie ponúk do výberového konania

28.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na svojom webovom sídle výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. V prípade akýchkoľvek nejasností je záväzné znenie zverejnené na webovom sídle TÚ SR. Oznam o zverejnení výzvy je publikovaný v denníku Hospodárske noviny. Súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý okrem iného definuje kolúzne správanie. Podľa neho sa od zverejnenia výzvy účastníci výberového konania musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu.
     TÚ SR pripravuje právne nezáväzný preklad výzvy do anglického jazyka, ktorý plánuje v najbližších dňoch zverejniť na svojom webovom sídle. Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie. Elektronická aukcia bude uskutočnená vo formáte CCA. Ponuka do výberového konania musí byť doručená TÚ SR do 07.10.2013 do 13:30 hod.
     Cieľom výberového konania je umožnenie účelného využitia frekvencií vyhradených pre zaisťovanie služieb elektronických komunikácií v súlade s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov: podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, podpora hospodárskej súťaže a efektívne využívanie spektra.