Výzva na výberové konanie

výzva 2
01.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie

Viac info