Výzvy na predloženie ponúk

Rok 2023
 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz formou elektronickej aukcie:
Posúdenie konkurenčnej, technickej a hospodárskej situácie na mobilnom telekomunikačnom trhu
 


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Komárno, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.

Príloha č.1 (.odt) Príloha č.1 (.docx)
Príloha č.2 (.odt) Príloha č.2 (.docx)
Príloha č.3 (.odt) Príloha č.3 (.docx)

Odôvodnenie formy výberového konania

Posúdenie situácie na trhu s pevným bezdrôtovým pripojením prostredníctvom FWA technológie.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č.5/2023 z 24.03.2023 a oznam bol publikovaný v celoštánom denníku, a to Hospodárske noviny dňa 24.03.2023.

Rok 2022

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného páísma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Detva, Ilava, Poprad, Spišská Nová Ves, Trenčín a Zlaté Moravce.

Príloha č.1 (.odt) Príloha č.1 (.docx)
Príloha č.2 (.odt) Príloha č.2 (.docx)
Príloha č.3 (.odt) Príloha č.3 (.docx)


Odôvodnenie formy výberového konania

Posúdenie situácie na mobilnom trhu a podmienky spojené s právami na využívanie spektra.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č.10/2022 z 10.10.2022 a oznam bol publikovaný v celoštánom denníku, a to Hospodárske noviny dňa 10.10.2022

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie. (pdf)

Príloha č.1 (.odt) Príloha č.1 (.docx)
Príloha č.2 (.odt) Príloha č.2 (.docx)
Príloha č.3 (.odt) Príloha č.3 (.docx)
Príloha č.4 (.pdf)
Príloha č.5 (.odt) Príloha č.5 (.docx)

Odôvodnenie formy výberového konania

Posúdenie situácie na mobilnom trhu a podmienky spojené s právami na využívanie spektra.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č.2/2022 z 01.03.2022 a oznam bol publikovaný v celoštánom denníku, a to Hospodárske noviny dňa 01.03.2022

Rok 2020

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Považská Bystrica, Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra a Nové Zámky (.pdf)

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 6 z 27.10.2020 a oznam v jednom celoštátnom denníku  - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvenciíz frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800MHz formou elektronickej aukcie (.pdf)

Odôvodnenie formy výberového konania

Príloha 1 (.odt)   Príloha 1 (.docx)
Príloha 2 (.odt)   Príloha 2 (.docx)
Príloha 3 (.odt)   Príloha 3 (.docx)
Príloha 4 - Aukčný poriadok – 700 MHz a 900 MHz (.pdf)
Príloha 5 - Aukčný poriadok – 1800 MHz (.pdf)

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 1 z 31.3.2020 a oznam v jednom celoštátnom denníku  - Hospodárske noviny.


Call for Tenders for Granting Individual Licenses for the Use of Frequencies from Frequency Bands of 700 MHz, 900 MHz, and 1800MHz via the Electronic Auction Process - non-binding-translation

Annex 1 (.pdf)
Annex 2 (.pdf)
Annex 3 (.pdf)
Annex 4 (.pdf)
Annex 5 (.pdf)


Metodický pokyn č. 2/OŠD/2020 na meranie a vyhodnocovanie rozvojových kritérií a podmienok pokrytia, ktoré na seba prevzali úspešní uchádzači výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie

Rok 2019


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Prešov.

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 6 z 25.7.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Prešov, Trnava, Senec, Púchov, Galanta, Nove Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Žiar nad Hronom.

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 4 z 29.5.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky

Technické parametre frekvenčných prídelov referenčnej siete prvého terestriálneho multiplexu

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy (.odt)   Prílohy (.docx)

Otázky a odpovede súvisiace s výzvou na predloženie ponúk do výberového konania MUX 1

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 3 z 23.5.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:
Banská Bystrica, Sabinov, Poprad, Poltár, Pezinok, Liptovský Mikuláš, Detva, Banská Štiavnica, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Skalica, Prešov, Považská Bystrica a Dunajská Streda.

Odôvodnenie formy výberového konania

Príloha 1 (.odt)   Príloha 1 (.docx)
Príloha 2 (.odt)   Príloha 2 (.docx)
Príloha 3 (.odt)   Príloha 3 (.docx)

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 2 z 21.2.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:
Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žarnovica.

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 18.1.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Rok 2018


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 15 zo 16.11.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:

Odôvodnenie formy výberového konania

Príloha 1 (.odt)   Príloha 1 (.docx)
Príloha 2 (.odt)   Príloha 2 (.docx)
Príloha 3 (.odt)   Príloha 3 (.docx)

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 13 z 12.10.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Čadca,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Michalovce,
 • Prievidza,
 • Rimavská Sobota, 
 • Skalica.


Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 12.06.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Bardejov,
 • Dolný Kubín,
 • Hlohovec,
 • Malacky.


Odôvodnenie formy výberového konania


Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 6 z 18.05.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zrušil podľa § 33 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov výberové konanie  na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie. RÚ zrušil výberové konanie z dôvodu podstatnej zmeny okolností, za ktorých bolo vyhlásené. RÚ zrušil výberové konanie ku dňu 10. mája 2018, zároveň poslal účastníkom výberového konania oznámenie o zrušení výberového konania spolu s uvedením dôvodu a vrátil im ich ponuky v neotvorenej obálke. Finančnú zábezpeku poukázanú na účet RÚ im vrátil bezodkladne.

Odôvodnenie formy výberového konania


Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 5 zo 06.04.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie výšky jednorazovej úhrady


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Stará Ľubovňa,
 • Šaľa,
 • Turčianske Teplice.

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 15.1.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.
 

Rok 2017


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz formou elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 10 z 3.8.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 21.04.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Nitra,
 • Žilina,
 • Prešov,
 • Banská Bystrica,
 • Hlohovec,
 • Nové Mesto nad Váhom.


Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 6 z 31.03.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Liptovský Mikuláš,
 • Zvolen,
 • Spišská Nová Ves,
 • Trebišov,
 • Nové Zámky,
 • Trnava.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 5 zo 10.03.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Prievidza,
 • Poprad,
 • Veľký Krtíš,
 • Martin,
 • Dunajská Streda,
 • Trenčín.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 4 zo 16.02.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Malacky,
 • Levice,
 • Považská Bystrica,
 • Piešťany,
 • Lučenec,
 • Revúca.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 2 z 26.1.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Senec,
 • Púchov,
 • Topoľčany,
 • Senica,
 • Michalovce,
 • Stará Ľubovňa.


Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 9.1.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

 

Rok 2016

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Partizánske,
 • Komárno,
 • Kežmarok,
 • Brezno,
 • Čadca,
 • Ružomberok.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 9.11.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 14 z 10.11.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. 


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Bánovce nad Bebravou,
 • Nové Mesto nad Váhom,
 • Hlohovec,
 • Vranov nad Topľou,
 • Žiar nad Hronom,
 • Dolný Kubín.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 26.10.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 13 z 27.10.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Pezinok,
 • Zlaté Moravce,
 • Rožňava,
 • Levoča,
 • Žarnovica,
 • Tvrdošín.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 12.10.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 12 zo 14.10.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Gelnica,
 • Skalica,
 • Turčianske Teplice,
 • Poltár,
 • Krupina,
 • Banská Štiavnica.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 28.09.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 11 zo 29.09.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Galanta,
 • Humenné,
 • Bardejov,
 • Sabinov,
 • Šaľa,
 • Ilava.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 13.09.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 10 zo 14.09.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník.

Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 10.08.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 11.08.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie


Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 7 z 28.07.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 5 z 09.05.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 3 z 15.2.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2015


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 – Aukčný poriadok + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 8 z 5.6.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník. + Príloha č. 1 Súhlas so spracúvaním osobných údajov + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzor na stiahnutie a ďalšie spracovanie

Výzvy boli publikovaná vo Vestníku č. 8 z 5.6.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Zrušenie výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Publikované vo Vestníku č. 4 z 13.03.2015

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 2 zo 16.01.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania

Call for bid submissions regarding tender for issuing individual permits to use frequencies on the 3400 - 3600 MHz frequency band by means of an electronic auction - non-binding translation

Rok 2014

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 - Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 - Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 - Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 - Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 - Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 19 z 11.12.2014 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. 

Odôvodnenie formy výberového konania

Súvisiace otázky a odpovede

Call for bid submissions regarding tender for issuing individual permits to use frequencies on the 3600 - 3800 MHz frequency band by means of an electronic auction - non-binding translation.

Rok 2013

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie

Príloha 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a k prevzatiu prihlasovacích údajov
Príloha 3 – Vzor prehlásenia o prijatí záväzkov, ktoré účastník preberá na seba v priebehu výberového konania
Príloha 4 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha 5 – Vzor záručnej listiny bankovej záruky
Príloha 6 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha 7 – Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 28. augusta 2013 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania (27.8.2013)

An invitation to submit bids for a tender to issue individual permits to use frequencies from the 800 MHz, 1800 MHz, and 2600 MHz frequency bands in the form of an electronic auction - non-binding translation.

Appendix 1 – Sample of the “Bid submitted for the tender” form
Appendix 2 – Sample of the authorization entitling communication with the office during the tender and to appropriate the login information
Appendix 3 – Sample of the declaration on accepting the commitments adopted by the participant during the tender
Appendix 4 – Sample of the declaration on the submitted bid’s completeness
Appendix 5 – Sample of the guarantee letter of the bank guarantee
Appendix 6 – Sample of the consent to process personal information
Appendix 7 – Auction Rules

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 19. apríla 2013 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania

Rok 2012

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Detva, Ilava, Partizánske, Poprad, Prievidza, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín a Zlaté Moravce.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 1. októbra 2012 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2011

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 5 z 26. októbra 2011 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete na účel poskytovania elektronickej komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov vo frekvenčnom pásme 2200 – 2300 MHz v lokalite Bratislava.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 2 zo 16. marca 2011 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Rok 2010

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica a Turčianske Teplice.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 26. októbra 2010 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Nové Zámky, Prešov, Púchov, Sabinov, Senec, Zvolen a Žilina.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 15. marca 2010 a v jednom celoštátnom denníku - SME.
 

Rok 2009

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Banská Bystrica, Dunajská Streda, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica. 

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 5 zo 21. augusta 2009 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 zo 14. mája 2009 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

 

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 30. marca 2009 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2008

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite

Prievidza,
Prešov,
Trenčín,
Žilina,

Nitra,
Košice,

Zlaté Moravce,
Bardejov,

Čadca,
Dolný Kubín,
Rimavská Sobota,

Hlohovec,
Malacky,
Skalica,

Kysucké Nové Mesto,
Michalovce.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6-7 z 30. októbra 2008 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Referenčné pokrytie pre výberové konanie na prvý a druhý multiplex

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 20. augusta 2008 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 – 876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 1 z 31. marca 2008 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2007

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania multimediálnych služieb (MWS) vo frekvenčnom pásme 41 - 43,5 GHz

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz v Slovenskej republike

 

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike

 

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 112 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 15. októbra 2007 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

 Rok 2006

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem - v obci

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 zo 7. decembra 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Denník Plus.

 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. októbra 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Denník Plus.

Výzva na predkladanie ponúk - výberové konanie pre pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti

Frekvenčné pásma - ERC tabuľky pre GSM 

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 3 z 31. mája 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2005

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 8 z 20. decembra 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.
 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. augusta 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci Krásno nad Kysucou

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 1. júla 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

 Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 z 25. mája 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 8. apríla 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 1 z 15. februára 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

 

Rok 2004

 

 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste Partizánske a v obciach, ktoré sú v dosahu užitočného signálu vysielača.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 30. júla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie - TV kanál 50 (702 - 710 MHz) Bratislava.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 30. apríla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v oblasti Lučenec.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 zo 6. apríla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.