Výzvy na predloženie ponúk

Rok 2019

Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:
Banská Bystrica, Sabinov, Poprad, Poltár, Pezinok, Liptovský Mikuláš, Detva, Banská Štiavnica, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Skalica, Prešov, Považská Bystrica a Dunajská Streda.

Odôvodnenie formy výberového konania

Príloha 1 (.odt)   Príloha 1 (.docx)
Príloha 2 (.odt)   Príloha 2 (.docx)
Príloha 3 (.odt)   Príloha 3 (.docx)

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 2 z 21.2.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:
Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žarnovica.

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 18.1.2019 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Rok 2018


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:

Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 15 zo 16.11.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality:

Odôvodnenie formy výberového konania

Príloha 1 (.odt)   Príloha 1 (.docx)
Príloha 2 (.odt)   Príloha 2 (.docx)
Príloha 3 (.odt)   Príloha 3 (.docx)

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 13 z 12.10.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Čadca,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Michalovce,
 • Prievidza,
 • Rimavská Sobota, 
 • Skalica.


Odôvodnenie formy výberového konania

Prílohy vo formátoch (.odt) a (.docx) viď nižšie

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 12.06.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Bardejov,
 • Dolný Kubín,
 • Hlohovec,
 • Malacky.


Odôvodnenie formy výberového konania


Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 6 z 18.05.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zrušil podľa § 33 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov výberové konanie  na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie. RÚ zrušil výberové konanie z dôvodu podstatnej zmeny okolností, za ktorých bolo vyhlásené. RÚ zrušil výberové konanie ku dňu 10. mája 2018, zároveň poslal účastníkom výberového konania oznámenie o zrušení výberového konania spolu s uvedením dôvodu a vrátil im ich ponuky v neotvorenej obálke. Finančnú zábezpeku poukázanú na účet RÚ im vrátil bezodkladne.

Odôvodnenie formy výberového konania


Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 5 zo 06.04.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie výšky jednorazovej úhrady


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu:

 • Stará Ľubovňa,
 • Šaľa,
 • Turčianske Teplice.

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 15.1.2018 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.
 

Rok 2017


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz formou elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 10 z 3.8.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 21.04.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Nitra,
 • Žilina,
 • Prešov,
 • Banská Bystrica,
 • Hlohovec,
 • Nové Mesto nad Váhom.


Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 6 z 31.03.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Liptovský Mikuláš,
 • Zvolen,
 • Spišská Nová Ves,
 • Trebišov,
 • Nové Zámky,
 • Trnava.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 5 zo 10.03.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Prievidza,
 • Poprad,
 • Veľký Krtíš,
 • Martin,
 • Dunajská Streda,
 • Trenčín.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 4 zo 16.02.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Malacky,
 • Levice,
 • Považská Bystrica,
 • Piešťany,
 • Lučenec,
 • Revúca.

Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 2 z 26.1.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Senec,
 • Púchov,
 • Topoľčany,
 • Senica,
 • Michalovce,
 • Stará Ľubovňa.


Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 1 z 9.1.2017 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

 

Rok 2016

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Partizánske,
 • Komárno,
 • Kežmarok,
 • Brezno,
 • Čadca,
 • Ružomberok.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 9.11.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 14 z 10.11.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. 


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Bánovce nad Bebravou,
 • Nové Mesto nad Váhom,
 • Hlohovec,
 • Vranov nad Topľou,
 • Žiar nad Hronom,
 • Dolný Kubín.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 26.10.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 13 z 27.10.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Pezinok,
 • Zlaté Moravce,
 • Rožňava,
 • Levoča,
 • Žarnovica,
 • Tvrdošín.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 12.10.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 12 zo 14.10.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Gelnica,
 • Skalica,
 • Turčianske Teplice,
 • Poltár,
 • Krupina,
 • Banská Štiavnica.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 28.09.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 11 zo 29.09.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch:

 • Galanta,
 • Humenné,
 • Bardejov,
 • Sabinov,
 • Šaľa,
 • Ilava.


Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 13.09.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 10 zo 14.09.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.


Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Detva, Kysucké Nové Mesto, Myjava, Sobrance, Stropkov a Svidník.

Odôvodnenie formy výberového konania (publikované 10.08.2016)

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie - príloha č. 1 - 4 viď nižšie.

Výzvy boli publikované vo Vestníku č. 8 z 11.08.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Medzilaborce, Snina, Bytča, Rimavská Sobota a Námestovo + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie


Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 7 z 28.07.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 5 z 09.05.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie

Odôvodnenie formy výberového konania

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 3 z 15.2.2016 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2015


Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 – Aukčný poriadok + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzory na stiahnutie a ďalšie spracovanie

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 8 z 5.6.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník. + Príloha č. 1 Súhlas so spracúvaním osobných údajov + Odôvodnenie formy výberového konania

Vzor na stiahnutie a ďalšie spracovanie

Výzvy boli publikovaná vo Vestníku č. 8 z 5.6.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Zrušenie výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

Publikované vo Vestníku č. 4 z 13.03.2015

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 2 zo 16.01.2015 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania

Call for bid submissions regarding tender for issuing individual permits to use frequencies on the 3400 - 3600 MHz frequency band by means of an electronic auction - non-binding translation

Rok 2014

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie + Príloha č. 1 - Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“ + Príloha č. 2 - Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii + Príloha č. 3 - Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie + Príloha č. 4 - Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov + Príloha č. 5 - Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku č. 19 z 11.12.2014 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. 

Odôvodnenie formy výberového konania

Súvisiace otázky a odpovede

Call for bid submissions regarding tender for issuing individual permits to use frequencies on the 3600 - 3800 MHz frequency band by means of an electronic auction - non-binding translation.

Rok 2013

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz formou elektronickej aukcie

Príloha 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a k prevzatiu prihlasovacích údajov
Príloha 3 – Vzor prehlásenia o prijatí záväzkov, ktoré účastník preberá na seba v priebehu výberového konania
Príloha 4 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha 5 – Vzor záručnej listiny bankovej záruky
Príloha 6 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha 7 – Aukčný poriadok

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 28. augusta 2013 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania (27.8.2013)

An invitation to submit bids for a tender to issue individual permits to use frequencies from the 800 MHz, 1800 MHz, and 2600 MHz frequency bands in the form of an electronic auction - non-binding translation.

Appendix 1 – Sample of the “Bid submitted for the tender” form
Appendix 2 – Sample of the authorization entitling communication with the office during the tender and to appropriate the login information
Appendix 3 – Sample of the declaration on accepting the commitments adopted by the participant during the tender
Appendix 4 – Sample of the declaration on the submitted bid’s completeness
Appendix 5 – Sample of the guarantee letter of the bank guarantee
Appendix 6 – Sample of the consent to process personal information
Appendix 7 – Auction Rules

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 19. apríla 2013 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Odôvodnenie formy výberového konania

Rok 2012

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Detva, Ilava, Partizánske, Poprad, Prievidza, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín a Zlaté Moravce.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 1. októbra 2012 a oznam v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2011

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 5 z 26. októbra 2011 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete na účel poskytovania elektronickej komunikačnej služby – retransmisie nezmenených TV programov vo frekvenčnom pásme 2200 – 2300 MHz v lokalite Bratislava.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 2 zo 16. marca 2011 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Rok 2010

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nové Zámky, Považská Bystrica a Turčianske Teplice.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 26. októbra 2010 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Nové Zámky, Prešov, Púchov, Sabinov, Senec, Zvolen a Žilina.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 15. marca 2010 a v jednom celoštátnom denníku - SME.
 

Rok 2009

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Banská Bystrica, Dunajská Streda, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica. 

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 5 zo 21. augusta 2009 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 zo 14. mája 2009 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

 

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite Kežmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 30. marca 2009 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2008

Výzva do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite

Prievidza,
Prešov,
Trenčín,
Žilina,

Nitra,
Košice,

Zlaté Moravce,
Bardejov,

Čadca,
Dolný Kubín,
Rimavská Sobota,

Hlohovec,
Malacky,
Skalica,

Kysucké Nové Mesto,
Michalovce.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6-7 z 30. októbra 2008 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

Výzva na predloženie ponúk do spoločného výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky.

Referenčné pokrytie pre výberové konanie na prvý a druhý multiplex

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 20. augusta 2008 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 – 876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 1 z 31. marca 2008 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2007

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania multimediálnych služieb (MWS) vo frekvenčnom pásme 41 - 43,5 GHz

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 28/29 GHz v Slovenskej republike

 

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 56 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike

 

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie bloku frekvencií o šírke 112 MHz na zriadenie a prevádzkovanie bezdrôtovej elektronickej komunikačnej site (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 15. októbra 2007 a v jednom celoštátnom denníku - SME.

 Rok 2006

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem - v obci

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 zo 7. decembra 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Denník Plus.

 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. októbra 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Denník Plus.

Výzva na predkladanie ponúk - výberové konanie pre pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti

Frekvenčné pásma - ERC tabuľky pre GSM 

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 3 z 31. mája 2006 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny.

Rok 2005

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 8 z 20. decembra 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.
 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obciach

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. augusta 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v obci Krásno nad Kysucou

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 1. júla 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Új Szó.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

 Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 z 25. mája 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda

Výzva na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 2 z 8. apríla 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 1 z 15. februára 2005 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

 

Rok 2004

 

 

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 5. novembra 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v meste Partizánske a v obciach, ktoré sú v dosahu užitočného signálu vysielača.

Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 30. júla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské digitálne vysielanie - TV kanál 50 (702 - 710 MHz) Bratislava.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 4 z 30. apríla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem v oblasti Lučenec.

Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 3 zo 6. apríla 2004 a v jednom celoštátnom denníku - Národná obroda.