Za nepovolené preladenie rádiových zariadení hrozí pokuta

22.08.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pri vyšetrovaní prípadu rušenia rádio reléového spoja v Prešovskom kraji zistil, že zdrojom rušenia bolo nepovolene preladené rádiové zariadenie poskytovateľa internetu. Rádiové zariadenie pôvodne pracovalo v pásme 5 GHz (zariadenia HIPERLAN prevádzkované na základe všeobecného povolenia) a poskytovateľ internetu ho preladil a bez povolenia od TÚ SR prevádzkoval v pásme 6 GHz. TÚ SR vedie s poskytovateľom internetu správne konanie o uložení pokuty. Problematike prelaďovania rádiových zariadení bude TÚ SR venovať zvýšenú pozornosť.
     TÚ SR upozorňuje na problematiku prelaďovania a nepovoleného používania zariadení HIPERLAN. Preladením a vysielaním mimo všeobecným povolením povoleného pásma dochádza k rušeniu iných povolených zariadení a k prevádzke zariadenia bez príslušného povolenia, čím sa prevádzkovateľ zariadenia dopúšťa porušenia zákona, za čo mu hrozí vysoká pokuta.
     TÚ SR podľa § 71 ods. ods. 3 písm. e) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov uloží pokutu až do výšky 232 357 eur tomu, kto prevádzkuje rádiové zariadenie bez príslušného povolenia.