Za trinásť a pol roka regulácie sú služby dostupnejšie a lacnejšie

20.12.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) pred svojim zrušením hodnotí svoje pôsobenie tak, že sa po niekoľkoročných bojoch o potrebné kompetencie, ktoré boli sprevádzané aj nedostatkom financií na činnosť, stal medzinárodne rešpektovanou regulačnou autoritou v oblasti elektronických komunikácií. Najvýraznejším úspechom je, že vďaka regulačnej činnosti TÚ SR prišiel na slovenský trh tretí mobilný operátor, mobilné služby sú vďaka tomu dostupnejšie a lacnejšie a boli vytvorené podmienky pre minimálne troch a prípadný vstup štvrtého mobilného operátora na trh. TÚ SR za dvadsať jeden rokov svojej činnosti, z toho trinásť a pol roka pôsobenia ako regulátor, podporoval súťaž na trhu bez toho, aby zaťažoval štátny rozpočet. V súčasnosti sa regulačnými skúsenosťami TÚ SR inšpirujú niektoré bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, ako aj členské štáty EÚ.
     TÚ SR predbežným opatrením a výrazným znížením prepojovacích poplatkov do mobilných sietí podporil súťaž na trhu. TÚ SR zabezpečil, aby operátori umožnili prenesenie čísla a pre užívateľov výrazne skrátil a zjednodušil proces prenosu. Volajúci sú vopred upozornení na to, že volajú na prenesené číslo. Aj tieto regulačné aktivity TÚ SR umožnili nielen príchod tretieho mobilného operátora na trh, ale aj jeho ďalší rozvoj. Vďaka narastajúcej konkurencii sa mobilné služby stali pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. Regulačné aktivity TÚ SR pozitívne ovplyvnili napr. aj dostupnosť internetu. Internetové pripojenie je oproti minulosti pre občanov dostupnejšie a lacnejšie. V krajských mestách je k dispozícii na výber niekoľko desiatok poskytovateľov pripojenia k internetu. Aj v ďalších mestách a obciach je v mnohých prípadoch možnosť výberu niekoľkých poskytovateľov internetového pripojenia. Prechod z analógového na digitálne televízne terestriálne vysielanie (DVB-T) prebehol v porovnaní s inými krajinami rýchlo a v súčasnosti prevádzkuje DVB-T vysielače už dvadsať tri subjektov.
     TÚ SR od roku 2014 nahradí Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad). Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.