Zahustenie sietí druhého a verejnoprávneho multiplexu

14.06.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. dvadsaťdva povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť príjem signálu druhého a verejnoprávneho multiplexu. Desať vysielačov, resp. televíznych prevádzačov (TVP) bude súčasťou verejnoprávneho multiplexu a dvanásť bude súčasťou druhého multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 12.6.2013.
     Povolené vysielače: TVP Dedinky K 24 s výkonom 52,8 W, TVP Hanušovce nad Topľou K 25 s výkonom 56 W, TVP Ľubochňa K 26 s výkonom 57,4 W, TVP Skalité K 32 s výkonom 55,98 W, TVP Stará Bystrica K 32 s výkonom 55,99 W, TVP Nová Baňa II. K 48 s výkonom 51 W, TVP Prakovce K 25 s výkonom 104 W, TVP Terchová I. K 32 s výkonom 77,2 W, TVP Utekáč K 54 s výkonom 91 W a Žiar nad Hronom K33 s výkonom 230 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Povolené vysielače: Dedinky K 55 s výkonom 72,1 W, TVP Hanušovce nad Topľou K 59 s výkonom 56 W, TVP Ľubochňa K 59 s výkonom 55,97 W, TVP Medzilaborce K 40 s výkonom 141 W, TVP Nová Baňa II. K 21 s výkonom 51 W, TVP Prakovce K 59 s výkonom 106 W, TVP Skalité K 52 s výkonom 55 W, TVP Stará Bystrica K 52 s výkonom 56 W, TVP Šarišské Sokolovce K 59 s výkonom 125 W, TVP Terchová I. K 52 s výkonom 77 W, Žiar nad Hronom K 51 s výkonom 230 W a Utekáč K 27 s výkonom 100 W budú súčasťou druhého multiplexu. Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine.