Zákony a predpisy

Znenie zákona o elektronických komunikáciách a zákona o poštových službách

Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sieťovej neutralite a súvisiace dokumenty


Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie a súvisiace dokumenty

 

Znenie VYKONÁVACIEHO NARIADENIE KOMISIE (EÚ), ktorým sa stanovujú formuláre na predkladanie informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)


Znenie vyhlášok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

Znenia opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Znenia opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Upozornenie: právne záväzné znenia opatrení nájdete vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.


Znenia neplatných opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky