Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Zákony a predpisy


Znenie zákona o elektronických komunikáciách a zákona o poštových službách

Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sieťovej neutralite a súvisiace dokumenty


Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie a súvisiace dokumenty


Znenia opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Znenia opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Upozornenie: právne záväzné znenia opatrení nájdete vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

Znenia neplatných opatrení Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky