Zamestnanci RÚ využívali alternatívne spôsoby dopravy

21.09.2016, Tlačová správa
     Zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v rámci Európskeho týždňa mobility nechali svoje osobné motorové vozidlá doma a do práce dochádzali alternatívnym spôsobom. Mnohí zamestnanci využili priaznivé počasie a okrem hromadnej dopravy dochádzali do práce bicyklom a niektorí z nich aj peši. Alternatívny spôsob dopravy použili len tí zamestnanci, ktorí sa tak dobrovoľne sami rozhodli. Časť zamestnancov RÚ, v prípade priaznivého počasia, aj počas roka dochádza do práce bicyklom alebo peši. RÚ si aj počas Európskeho týždňa mobility riadne plnil svoje zákonné povinnosti, pri ktorých naďalej používal služobné vozidlá určené napr. na kontroly plnenia povinností, vyhľadávanie zdrojov rušenia rozhlasu, televízie a pod.
 
     Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.