Zamestnanci TÚ SR darovali detskému domovu horský bicykel a počítač

21.12.2006, Tlačová správa
Zamestnanci Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) prostredníctvom interných zbierok a následného zakúpenia potrebných vecí dlhodobo a systematicky podporujú znevýhodnených občanov Slovenskej republiky. V tomto roku sa po konzultácii s odborníkmi v sociálnej oblasti rozhodli podporiť detský domov v Bytči, ktorému po dohode s jeho vedením venovali nový horský bicykel. Zamestnanec úradu po dohode s vedením domova doplnil dar o starší osobný počítač.

„V súkromnom sektore, z ktorého som na úrad prišiel, je podpora znevýhodnených občanov financovaná iným spôsobom, ako na TÚ SR“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. „Podpora zo strany TÚ SR je o to cennejšia, že nie je financovaná z jeho rozpočtu, ale z osobných možností zamestnancov úradu pri zachovaní dobrovoľnosti. Takéto aktivity zamestnancov budem podporovať“, doplnil Máčaj.

Detský domov v Bytči vznikol v roku 1951 ako zariadenie pre opustené deti. V rokoch 2001 až 2003 prešiel transformáciou z internátneho typu na rodinný typ detského domova, t.j. z kolektívnej na individuálnu výchovu. Deti sú rozdelené do štyroch samostatných skupín v Bytči a od 1.1. 2006 aj do dvoch samostatných skupín v Kysuckom Novom Meste. V skupinách je maximálne po desať detí a päť pracovníkov domova, ktorí deťom zabezpečujú starostlivosť. Detský domov v Bytči t.č. poskytuje starostlivosť o 37 detí vo veku medzi 3 – 20 rokov. Najstaršie dievča je študentkou na vysokej škole. V Kysuckom Novom Meste je umiestnených 18 detí vo veku 8 – 17 rokov. Deti môžu v detskom domove zotrvať až do veku 25 rokov. Predstaviteľom detského domova sa doteraz vždy podarilo pomôcť nájsť ubytovanie a zamestnanie, príp. podporu svojim odchovancom.V Bratislave 21. decembra 2006.