Zamestnanci TÚ SR sa zapojili do zbierky, ktorá podporuje kvalitu života detí

18.12.2007, Tlačová správa
Zamestnanci Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) sa venovaním sumy 3819,- Sk zo svojej novembrovej mzdy zapojili do celonárodnej verejnej zbierky Hodina deťom. Ďalšou sumou prispejú z decembrovej mzdy. Zapojením do zbierky podporujú organizácie a ich kvalitné a rôznorodé projekty zamerané na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska.

Zamestnanci TÚ SR napr. prostredníctvom interných zbierok a následného zakúpenia potrebných vecí dlhodobo a systematicky podporujú znevýhodnených občanov Slovenskej republiky. „Podpora zo strany TÚ SR je o to cennejšia, že nie je financovaná z jeho rozpočtu, ale z osobných možností zamestnancov úradu pri zachovaní dobrovoľnosti, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Ďalšou formou pomoci zo strany TÚ SR je pravidelné bezodplatné prevádzanie vyradenej výpočtovej techniky na školy. TÚ SR sa touto formou, v rámci svojich možností, dlhodobo snaží zlepšiť vybavenie škôl. Počítače na školách slúžia ako didaktická technika, ktorá pri využití vhodných programov umožňuje dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.V Bratislave 18. decembra 2007.