Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny

1 info
26.07.2022, Základné informácie a teórie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR oznamujú podnikateľským subjektom, orgánom verejnej správy alebo mimovládnym organizáciám, ktoré majú záujem podieľať sa na povojnovej obnove Ukrajiny, aby do 10. augusta 2022 vyplnili dotazník na uvedenom linku: https://formulare.vlada.gov.sk/obnova-ukrajiny/
 
Údaje poslúžia na zostavenie databázy podnikateľských a rozvojových projektov slovenských subjektov a následne na vypracovanie návrhu plánu na zapojenie Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny.