Zastavenie konaní o riešení sporov - národný roaming

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe späť vzatia návrhu spoločnosti SWAN zo dňa 28. 02. 2017, doručeného úradu dňa 28. 02. 2017 a súhlasu spoločnosti Orange s týmto späť vzatím, doručeného úradu dňa 28. 02. 2017, podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku zastavil ku dňu 28. 02. 2017 správne konanie o riešení sporu medzi účastníkmi konania podľa § 77 zákona č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím služby národného roamingu.    

     Predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na základe späť vzatia návrhu spoločnosti SWAN zo dňa 28.2.2017, doručeného úradu dňa 28.2.2017 a súhlasu spoločnosti O2 s týmto späť vzatím, doručeného úradu dňa 6.3.2017, podľa § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku zastavil ku dňu 6.3.2017 správne konanie o riešení sporu medzi účastníkmi konania podľa § 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím služby národného roamingu.