Žiadosť o vydanie / zmenu individuálneho povolenia na používanie frekvencií je možné podávať prostredníctvom nasledujúcich formulárov:

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií leteckej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre leteckú pohyblivú službu. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií plavebnej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení pre plavebnú pohyblivú službu je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií plavebnej pohyblivej služby alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre plavebnú pohyblivú službu. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)
 
Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre pozemnú pohyblivú službu alebo telemetrické rádiové siete. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od druhu zariadení potrebné pridať a vyplniť resp. odobrať sekciu pre základňovú alebo pevnú rádiostanicu, ako aj sekciu pre pohyblivé rádiostanice. V prípade ak bude v prevádzke viac základňových a pevných rádiostaníc, pre každú stanicu sa sekcia vypĺňa samostatne. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre MMDS alebo MVDS systémy, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre MMDS alebo MVDS systémy. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od typu spoja potrebné zvoliť typ spoja. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre video PMSE zariadenia alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre video PMSE zariadenia, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre video PMSE zariadenia. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od zariadení potrebné vyplniť a pridať opakovaciu frekvenciu, šírku impulzu, šírku pásma modulovanej nosnej, frekvenciu vysielania, prijímaciu frekvenciu, prípadne polomer obsluhovanej oblasti. Taktiež je potrebné doplniť pomocou možnosti pridať aj spektrálnu masku vysielača – tx spektrum, ale aj filter prijímača – rx filter. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink) alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink), alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre pozemskú stanicu pevnej družicovej služby (VSAT, SNG, uplink). Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od typu pozemskej stanice potrebné vybrať správny typ pozemskej stanice družicovej služby – VSAT, SNG alebo uplink. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)