Zlepšenie pokrytia signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu

11.08.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil dva dokrývače pre verejnoprávny multiplex a jeden vysielač s jedným dokrývačom pre druhý multiplex. Povolené dokrývače: Zázrivá K32 s výkonom 30,9 W a Spišská Stará Ves K26 s výkonom 52,27 W budú slúžiť pre dokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky signálom verejnoprávneho multiplexu. Povolený dokrývač Turňa nad Bodvou K27 s výkonom 50,2 W a vysielač Rimavská Sobota - Paláska K27 s výkonom 4 000 W budú súčasťou druhého multiplexu. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Povolenia nadobudli právoplatnosť 8.8.2014.