Zmluvy o prepojení (nové)

 

Zmluvy o prepojení verejných elektronických komunikačných sietí

Úrad zverejňuje oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva. Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie.

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – ŽSR

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – SWAN

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – VM Telecom

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – Slovanet

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – Antik

►     prepojovacia zmluva ŽSR – VM Telecom

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – Ipfon

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – Trnavatel

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – UPC

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – GTS Slovakia

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom – DH Telecom

►     prepojovacia zmluva GTS Slovakia – Ipfon

►     prepojovacia zmluva SWAN – DH Telecom

►     prepojovacia zmluva Slovak Telecom (mobil) – DH Telecom 

►     prepojovacia zmluva Slovak Telekom - Telefónica Slovakia