Zmluvy o prepojení

Podľa  § 27 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré majú charakter obchodného tajomstva.
Zverejenie zmlúv o prepojení
Veľkoobchodné ceny zo zmlúv o prepojení:
fix-fix Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa
fix-mobil Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa
mobil-mobil Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa
 
Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení (dátum účinnosti):
Orange Slovensko, a.s. - Uniphone, s.r.o. (13.02.2023)
Orange Slovensko, a.s. - Localcom, s.r.o. (23.10.2015)
Orange Slovensko, a.s. - Net-Connect s.r.o. (27.6.2014)
Orange Slovensko, a.s. - Slovanet, a.s. (5.5.2005)
Orange Slovensko, a.s. - SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) (22.7.2005)
Orange Slovensko, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (20.2.2006)
Slovak Telekom, a.s. - Antik Telecom, s.r.o. (1.3.2013)
Slovak Telekom, a.s. - Dialoga Servicios Interactivos S.A. (26.4.2016)
Slovak Telekom, a.s. - IPfon, s.r.o. (1.4.2013)
Slovak Telekom, a.s. - MCN Telecom, kft (25.4.2017)
Slovak Telekom, a.s. - Net-Connect s.r.o. (30.6.2014)
Slovak Telekom, a.s. - Netfon (5.1.2018)
Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. (1.1.2006)
Slovak Telekom, a.s. - Private Mobile s.r.o. (DH Telecom, s.r.o.) (1.2.2013)
Slovak Telekom, a.s. - Slovanet, a.s. (1.4.2013)
Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (BENESTRA, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o. ) (1.1.2013)
Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (1.4.2013)
Slovak Telekom, a.s. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (1.4.2013)
Slovak Telekom, a.s. - VM Telecom, s.r.o. (1.4.2013)
Slovak Telekom, a.s. - VNET, a.s. (12.12.2016)
Slovak Telekom, a.s. - Vodafone Czech Republic a.s., o.z. (9.7.2019)
Slovak Telekom, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (1.3.2013)
Slovanet, a.s. - SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) (26.10.2005)
SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) - Antik Telecom s.r.o. (29.3.2010)
SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) - Inomanet, s.r.o. (19.4.2012)
SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) - IPfon, s.r.o. (4.1.2013)
SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (24.11.2009)
SWAN, a.s. (GTS Slovakia, s.r.o.) - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (1.8.2011)
VM Telecom, s.r.o - Obecné siete, s.r.o. (13.09.2018)
VM Telecom, s.r.o. - BENESTRA, s.r.o. (GTS Slovakia, s.r.o.) (11.1.2010)
Železnice Slovenskej republiky Bratislava - VM Telecom, s.r.o. (20.12.2012)
Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení a verejnú telefónnu mobilnú službu (dátum účinnosti): 
Slovak Telekom, a.s. - BENESTRA, s.r.o. (29.05.2015)
Slovak Telekom, a.s. - Localcom, s.r.o. (16.06.2015)
Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Slovensko, s.r.o.)- Orange Slovensko, a.s. (1.1.2006)
Slovak Telekom, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (11.12.2013)
Slovak Telekom, a.s. - Private Mobile s.r.o. (DH Telecom, s.r.o.) (29.10.2013)
Slovak Telekom, a.s. (EuroTel Bratislava, a.s.) - Slovanet, a.s. (15.04.2005)
Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (21.06.2016)
Slovak Telekom, a.s. - UAB "Raystorm" o.z. (16.7.2014) zrušená 2022
Slovak Telekom, a.s. - VM Telecom, s.r.o. (18.06.2015)
Slovak Telekom, a.s. - Vodafone Czech Republic a.s., o.z. (9.7.2019)
Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Slovensko, s.r.o.) - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (06.02.2006)
Orange Slovensko, a.s. - GTS Slovakia, s.r.o. (22.7.2005)
Orange Slovensko, a.s. - Localcom s.r.o. (23.10.2015)
Orange Slovensko, a.s. - Net-Connect s.r.o. (27.6.2014)
Orange Slovensko, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) (23.12.2009)
Orange Slovensko, a.s. - Slovanet, a.s. (5.5.2005)
Orange Slovensko, a.s. - SWAN, a.s. (23.12.2003)
Orange Slovensko, a.s. - UAB Raystorm o.z. (1.10.2014) zrušená 2022
Orange Slovensko, a.s. - Vodafone Czech Republic (18.12.2020)
Orange Slovensko, a.s. - VM Telecom, s.r.o. (10.6.2015)
Orange Slovensko, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (20.2.2006)
O2 Slovakia, s.r.o. - Localcom, s.r.o. (04.06.2015)
O2 Slovakia, s.r.o. - Net-Connect s.r.o. (24.6.2014)  Dodatok č. 2
O2 Slovakia, s.r.o. - Private Mobile, s.r.o. (DH Telecom, s.r.o.) (28.7.2014)  Dodatok č. 1
O2 Slovakia, s.r.o. (Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.) - SWAN, a.s. (GTS Slovakia, a.s.) (12.3.2009)
O2 Slovakia, s.r.o. - UAB Raystorm, o.z.(31.7.2014)  Dodatok č. 1 zrušená 2022
O2 Slovakia, s.r.o. - VM Telecom, s.r.o. (02.01.2015)  Dodatok č. 1  Dodatok č. 2
O2 Slovakia, s.r.o. - Vodafone Czech Republic a.s., o.z. (18.04.2019)
SWAN, a.s. - Vodafone Czech Republic a.s., o.z. (21.12.2018)



Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu mobilnú službu (dátum účinnosti)
Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (01.03.2021)  Príloha č.I  Príloha č.III  Príloha č.IV  Príloha č.V
Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. (1.1.2006)

Slovak Telekom, a.s.(T-Mobile Slovensko, a.s.) - O2 Slovakia, s.r.o. (Telefónica O2 Slovakia) (22.12.2009)
Orange Slovensko, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.) (23.12.2009)
Orange Slovensko, a.s. - SWAN, a.s. (20.08.2020)
O2 Slovakia, s.r.o. - SWAN, a.s. (29.05.2015)  Dodatok. č.1  Dodatok č. 2



Rich Communications Services (RCS)

Orange Slovensko, a.s. - Slovak Telekom, a.s. (01.08.2016)


SMS Interworking

Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. (21.2.2005)  Dodatok č. 1  Dodatok č. 2  Dodatok č. 3
Slovak Telekom, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (19.1.2007)   Dodatok č. 5 
Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (05.06.2015)
Orange Slovensko, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (8.2.2007)  Dodatok č. 1  Dodatok č. 2
O2 Slovakia, s.r.o. - SWAN, a.s.


MMS Interworking

Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. (2.9.2004)
Slovak Telekom, a.s. - O2 Slovakia, s.r.o. (19.1.2007)  Dodatok č. 2
Orange Slovensko, a.s. - O2 Slovakia s.r.o. (28.3.2008)  Dodatok č. 1 (23.12.2009)