Zmluvy o prepojení

Podľa  § 27 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, úrad zverejní oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných technických a ekonomických podmienok prepojenia a umožní nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré majú charakter obchodného tajomstva.

 

      ►   Zverejenie zmlúv o prepojení_2019_11_29

      ►   Veľkoobchodné ceny zo zmlúv o prepojení:

               fix-fix Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

                      ►  fix-mobil Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

                      ► mobil-mobil Excel údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa

                                                                      

Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení (dátum účinnosti):

►   GTS Slovakia, s.r.o. - Antik Telekom, a.s. (29.3.2010)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - DH Telecom, s.r.o. (1.7.2011)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - IPfon, s.r.o. (4.1.2013)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - Slovanet, a.s. (26.10.2005)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - SWAN, a.s. (29.4.2010)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (24.11.2009)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - VM Telecom, s.r.o. (11.1.2011)

►   GTS Slovakia, s.r.o. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (15.2.2007)

►   Orange Slovensko, a.s. - Net-Connect s.r.o. (27.6.2014)

►   Orange Slovensko, a.s. - GTS Slovakia, s.r.o. (22.7.2005)

►   Orange Slovensko, a.s. - Slovanet, a.s. (5.5.2005)

►   Orange Slovensko, a.s. - SWAN, a.s. (23.12.2003)

►   Orange Slovensko, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (20.2.2006)

►   Slovak Telekom, a.s. - Net-Connect s.r.o. (30.6.2014)

►   Slovak Telekom, a.s. - Antik Telecom, s.r.o. (1.3.2013) 

►   Slovak Telekom, a.s. - DH Telecom, s.r.o. (1.2.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - GTS Slovakia, s.r.o. (1.1.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - IPfon, s.r.o. (1.4.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. (1.1.2006)

►   Slovak Telekom, a.s. - Slovanet, a.s. (1.4.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (1.4.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (1.4.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - VM Telecom, s.r.o. (1.4.2013)

►   Slovak Telekom, a.s. - Netfon

►   Slovak Telekom, a.s. - VNET, a.s.

►   
Slovak Telekom, a.s. - Vodafone CR (9.7.2019)

►   Slovak Telekom, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (1.4.2013)

►    Slovak Telekom, a.s. - MCN Telecom, kft (25.4.2017)

►   Slovanet, a.s. - SWAN, a.s. (16.10.2006)

►   SWAN, a.s. - DH Telecom, s.r.o. (1.5.2012)

   VM Telecom, s.r.o - Digitale, spol. s r.o. (20.05.2015)

   VM Telecom, s.r.o - Obecné siete, s.r.o. (13.09.2018)

   VM Telecom, s.r.o - Phoonio s.r.o (12.08.2015)

►   Železnice Slovenskej republiky Bratislava - Slovanet, a.s. (19.3.2007)

►   Železnice Slovenskej republiky Bratislava - VM Telecom, s.r.o. (20.12.2012)

  

Zmluvy o prepojení sietí medzi podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení a verejnú telefónnu mobilnú službu (dátum účinnosti): 

Slovak Telekom, a.s. - VM Telecom, s.r.o.  (18.06.2015)

Slovak Telekom, a.s. - Localcom, s.r.o. (16.06.2015)

Slovak Telekom, a.s. - BENESTRA, s.r.o. (29.05.2015)

Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (30.04.2015)

Slovak Telekom, a.s. - UAB "Raystorm" o.z. (16.7.2014)

►  Slovak Telekom, a.s. - Net-Connect s.r.o. (04.07.2014) 

►  Slovak Telekom, a.s. - DH Telecom, s.r.o. (29.10.2013)

►  Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Slovensko, s.r.o.)- Orange Slovensko, a.s. (22.12.2005)

►  Slovak Telekom, a.s. (EuroTel Bratislava, a.s.) - Slovanet, a.s. (15.04.2005)

►  Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Slovensko, s.r.o.)- Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (22.12.2009)

►   Slovak Telekom, a.s. (EuroTel Bratislava, a.s.) - SWAN, a.s.(GlobalTel Slovakia, s.r.o.) (30.04.2004)

►  
Slovak Telekom, a.s. - Vodafone CR (9.7.2019)

►   Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Slovensko, s.r.o.) - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (06.02.2006)

  Orange Slovensko, a.s. - UAB Raystorm o.z. (1.10.2014)

►   Orange Slovensko, a.s. - Net-Connect s.r.o. (27.6.2014)

►   Orange Slovensko, a.s. - GTS Slovakia, s.r.o. (22.7.2005)

►   Orange Slovensko, a.s. - Slovanet, a.s. (5.5.2005)

►   Orange Slovensko, a.s. - SWAN, a.s. (23.12.2003)

►   Orange Slovensko, a.s. - Telefónica Slovakia s.r.o. (8.2.2007)

►   Orange Slovensko, a.s. - Železnice Slovenskej republiky Bratislava (20.2.2006)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - Localcom, s.r.o. (04.06.2015)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - SWAN, a.s. (29.5.2015)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - VM Telecom, s.r.o. (02.01.2015)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - DH Telecom, s.r.o. (28.7.2014)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - UAB Raystorm, o.z.(31.7.2014)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - Net-Connect s.r.o. (24.6.2014)

►   O2 Slovakia, s.r.o. - Vodafone Czech Republic a.s. (18.04.2019)
 

►   Telefónica Slovakia s.r.o. - GTS Slovakia, s.r.o. (12.3.2009)

►    SWAN Mobile, a.s. - Vodafone Czech Republic, a.s. (21.12.2018)
 

SMS Interworking

 

►   Slovak Telekom, a.s. - SWAN, a.s. (05.06.2015)

►   T-Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel) - Orange Slovensko, a.s. z 1.3. 2004

►   Slovak Telekom, a.s. - T - Mobile Slovensko, a.s. z 3.5. 2005

►   Slovak Telekom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. z 21.2. 2005

►   T - Mobile Slovensko, a.s. - Telefónica O2 Slovakia s.r.o. z 19.1. 2007

►   Orange Slovensko, a.s. - Telefónica O2 Slovakia s.r.o. z 8.2. 2007

 

MMS Interworking

►   T-Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel) - Orange Slovensko, a.s. z 1.9. 2004

►   T-Mobile Slovensko, a.s. - Telefónica O2 Slovakia s.r.o. z 19.1. 2007

►   Orange Slovensko, a.s. - Telefónica O2 Slovakia s.r.o. z 2.2. 2007

 

údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa