Znenia povolení 3,5 GHz

Znenia povolení majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony!