Zo 16-tich budúcich konkurentov má už 14 telefónnu licenciu

22.01.2003, Tlačová správa
22. januára 2003 Telekomunikačný úrad SR vydal licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti Voipac, s.r.o.. Úrad vydal túto licenciu v o polovicu kratšom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia.

Spoločnosti Voipac, s.r.o. bol pridelený osemmiestny číselný blok 34xxxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre primárnu oblasť Bratislava, sedemmiestny číselný blok 25xxxxx pozostávajúci zo stotisíc účastníckych čísel pre ostatné primárne oblasti, CSC (Carrier Selection Code) 1030 na výber prevádzkovateľa siete...

TÚ SR vydal zatiaľ 13 celoslovenských a jednu regionálnu licenciu. Okrem toho eviduje žiadosti o licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od spoločností GlobalTel Slovakia, s.r.o. a BENTEL, s.r.o..

Zatiaľ dvanásť držiteľov licencií má právoplatnú licenciu, z toho jedenásti majú licenciu právoplatnú od roku 2002. Jedna spoločnosť využila zákonnú možnosť a podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu o udelení licencie.

Držitelia celoslovenských licencií sú povinní uhradiť jednorázovú čiastku vo výške 100 tis. Sk. za vydanie licencie a súčasne sú povinní uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške 200 tis. Sk plus 0,08% z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v licencii. V prípade regionálnej licencie U.S. Steel Košice, s.r.o. je držiteľ licencie je povinný uhradiť jednorázovú čiastku vo výške 10 tis. Sk. za vydanie licencie a súčasne je povinný uhrádzať ročnú úhradu v súvislosti so správou a kontrolou dodržiavania licencie vo výške 20 tis. Sk plus 0,08 % z ročného obratu telekomunikačných činností uvedených v tejto licencii.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie tejto služby sa skončil 31. decembra 2002.

Vysvetlivky:
Carrier Selection Code (CSC) - je číslo prostredníctvom ktorého je umožnený výber telekomunikačného podniku individuálnou voľbou čísla.

V Bratislave 22. januára 2003.