Zoznam audítorov bude na stránke TÚ SR

08.08.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) podľa § 64 ods. 6, písm. b) zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejní na svojej internetovej stránke zoznam audítorov na vykonanie bezpečnostného auditu u podniku poskytujúcemu verejné komunikačné služby (t.j. u „telekomunikačného operátora“). Z tohto dôvodu TÚ SR vyzýva právnické a fyzické osoby - audítorov s certifikátom na vykonávanie bezpečnostných auditov v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorí majú záujem byť v uvedenom zozname, aby nahlásili TÚ SR potrebné informácie. V termíne do pätnástich dní od zverejnenia tohto oznamu je potrebné nahlásiť TÚ SR nasledujúce informácie: názov spoločnosti alebo meno fyzickej osoby - audítora, adresu a webové sídlo, certifikát na vykonávanie auditu (podľa akých noriem), veľkosť spoločnosti (počet audítorov). Audítori musia mať certifikáty a audity musia byť zrealizované podľa medzinárodných noriem: ISOIEC 27001/ISOIEC 27002, ISOIEC 24762, ISO 27005, ISO 27011, BS 25999-1, BS 25999-2, ITU-T X.1056 (01/2009),ITU-T Recommendation X.1051 (02/2008),ITU-T X.800 (1991), ITU-T X.805 (10/2003), ISF Standard 2007, CobiT, ITIL Service Support, ITIL Security Management.