Zoznam ochraňovaných ATV terestriálnych vysielačov susedných krajín

  • Česká republika údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa Excel
  • Maďarsko údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa Excel
  • Poľsko údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa Excel
  • Ukrajina údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa Excel