Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Zoznam podnikov


Zoznam podnikov (oblasť elektronických komunikácií) je dostupný na http://www.teleoff.gov.sk/sk/OTR/viewpublic.php

V prípade, že potrebujete dáta ďalej spracovať, tak ich môžete stiahnuť z http://www.teleoff.gov.sk/sk/OTR/viewpubliccsv.php

Register poštových podnikov (.ods)  Register poštových podnikov (.xlsx) údaje určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa