Zoznam rezervovaných čísel 116 xxx

     Každé revidované rozhodnutie Európskej komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, je po svojom prijatí uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam obsahuje pre každé číslo 116 krátky popis druhu poskytovanej služby pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú. Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, Regulačný úrad na vnútroštátnej úrovni zverejňuje, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla.
 

Číslo Druh služby Poznámka

116 000

Horúca linka pre nezvestné deti

pridelené podniku Orange Slovensko, a.s.

116 006

Linka pomoci pre obete trestných činov

 

116 111

Linka pomoci deťom

pridelené podniku Orange Slovensko, a.s.

116 117

Poradenská lekárska pohotovostná služba

 

116 123

Linka dôvery poskytujúca
emocionálnu podporu