Zverejnenie výročných správ prispieva k vyššej transparentnosti

30.08.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) prijal ponuku Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a aktívne sa zúčastňuje na štvrtom ročníku projektu hodnotenia výročných správ organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy. V rámci štvrtého ročníka budú vyhodnotené výročné správy za rok 2003. Výročná správa TÚ SR za rok 2002 sa v minulom ročníku umiestnila v prvej desiatke najlepších správ.

„Vypracovanie a zverejnenie výročnej správy prispieva k vyššej transparentnosti našej činnosti, a preto to považujeme za veľmi dôležitú úlohu úradu,“ vysvetlil Milan Luknár, predseda TÚ SR. „Aktívna účasť na hodnotení týchto správ je okrem pomoci tejto skvelej myšlienke aj vecou prestíže,“ dodal predseda.

Podľa 3. ročníka hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré TÚ SR dostal od SGI, výročná správa TÚ SR za rok 2002 získala 86,6 bodu, čím bola zaradená medzi najlepšie správy. Výročná správa TÚ SR získala zároveň najlepšie hodnotenie spomedzi organizácií z rezortov dopravy, pôšt a telekomunikácií. Úradu sa tak podarilo splniť verejne prezentované predsavzatie dosiahnuť lepší výsledok, ako v 2. ročníku hodnotenia, v ktorom SGI zaradil jeho výročnú správu medzi výborné správy.

V roku 2004 SGI sa uskutoční v rámci projektu Otvorená štátna správa už štvrtý ročník hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. Usporiadateľom súťaže je i v tomto roku Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Zverejňovanie výročných správ by malo prispieť k vyššej transparentnosti v štátnej správe. Zverejnené výročné správy by zároveň mali verejnosti a médiám poskytnúť dostatočný obraz o činnosti a použitých zdrojoch v štátnej správe. Cieľom projektu je poskytnúť spätnú väzbu samotným organizáciám, ktoré zostavujú výročné správy a motivovať ich k zlepšovaniu v tejto oblasti.

Tím hodnotiteľov výročných správ sa bude podobne ako v predošlých rokoch skladať z akademikov, pracovníkov neziskového sektora a vedúcich pracovníkov štátnej správy. Výsledky hodnotenia spolu s ďalšími informáciami budú prezentované verejnosti a zverejnené v tlači i na internete.

V Bratislave 30. augusta 2004.