Zvýšenie výkonu ďalších DVB-T vysielačov

07.03.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad – RÚ) na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolil zvýšenie výkonu ďalších piatich DVB-T vysielačov. Žiadosti boli odôvodnené tým, že Towercom, a.s. má v úmysle prevádzkovať DVB-T vysielače s parametrami podľa medzinárodnej dohody GE06. Regulačný úrad žiadostiam vyhovel v plnom rozsahu. Zmeny povolení nadobudli právoplatnosť 6.3.2014.
     Vysielač 1. multiplexu (MUX-u) Poprad – Kráľova hoľa K57 má povolené zvýšenie výkonu z 3 981 W na 5 000 W. Vysielač 1. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K49 má povolené zvýšenie výkonu z 12 589 W na 20 000 W. Vysielač 4. MUX-u Lučenec – Blatný vrch K32 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 19 952 W. Vysielač 4. MUX-u Banská Štiavnica - Sitno K31 má povolené zvýšenie výkonu z 12 590 W na 25 000 W. Vysielač 4. MUX-u Bardejov - Magura K46 má povolené zvýšenie výkonu z 10 000 W na 15 849 W. Uvedené výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. Zvýšenie maximálneho výkonu ERP a zmena ďalších technických parametrov vysielačov môže pozitívne ovplyvniť kvalitu príjmu signálu prvého a štvrtého multiplexu.