Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Sledujte nás    Instagram   YouTube   Facebook 


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje verejnosť, že od 1.1.2015 sú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové účty RÚ. Číslo účtu pre administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení: IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747. Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia. Od 1.3.2016 sa mení číslo účtu na platenie správnych poplatkov ("kolkov") na IBAN SK09 6500 0011 9300 2054 5796.

Odborná a laická verejnosť má možnosť do 7.9.2018 vyjadriť sa prostredníctvom elektronického dotazníka Európskeho komunikačného úradu - ECO k používaniu Elektronickej databázy informácií o frekvenčnom spektre v celej Európe (EFIS). Účelom dotazníka je zhromaždiť aktuálne informácie priamo od konkrétnych používateľov EFIS-u, ktoré pomôžu zlepšiť elektronickú databázu. Dotazník je dostupný na https://www.cept.org/ecc/start-page/questionnaire/?id=196

 

Nechcené spoplatnené SMS správy vás môžu vyjsť draho
02.07.2018, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) opakovane upozorňuje na problematiku spoplatnených SMS správ, ktoré občania dostávajú, keď odsúhlasia ich odber alebo sa zapoja do telefonických súťaží, hier a...
Čo robiť, aby vás po návrate z dovolenky nečakali nepríjemné prekvapenia
28.06.2018, Tlačová správa
     Po návrate z dovolenky ich čakal nečakane vysoký účet za telefonovanie, posielanie krátkych správ a používanie dát, „vybielený“ bankový účet, vykradnutý dom alebo byt. Aj takéto nepríjemnosti pokazili spomienky na príjemne strávenú dovolenku ...
Počas leta príjem rozhlasu občas rušia vzdialené stanice
13.06.2018, Tlačová správa
     Každý rok v lete sa opakujú situácie, keď veľmi vzdialené rozhlasové stanice krátkodobo rušia vysielanie miestnych rozhlasových staníc. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje občanov, že rušenie  spôs...
Výberové konania na frekvencie v pásme 10 GHz v ďalších lokalitách
12.06.2018, Tlačová správa
     Ďalší telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a po...
Ďalšie výberové konania na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz
18.05.2018, Tlačová správa
     Telekomunikační operátori majú možnosť získať frekvencie v pásme 10 GHz, ktoré sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštovýc...