Najnovšie tlačové správy

28.12.2022, Tlačová správa

Šéf Regulačného úradu Marták: Domáci internet si môžete preniesť rovnako ako telefónne číslo

Zmena poskytovateľa internetu je na Slovensku výrazne nižšia ako zmena poskytovateľov telefónnych paušálov. Podľa predsedu úradu Ivana Martáka pritom môžu zákazníci z tejto zmeny výrazne profitovať. „Ak sa rozhodnete vymeniť poskytovateľa inter...

24.12.2022, Základné informácie a teórie

Vianočné prianie

Radostné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2023 pevné zdravie, pohodu a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote. Ďakujem za spoluprácu! Ivan Marták, predseda  

21.12.2022, Základné informácie a teórie

Oznámenie o prevádzkových hodinách podateľne na Továrenskej ulici a krajských pracoviskách

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že prevádzkové hodiny podateľne na Továrenskej ulici v Bratislave počas sviatkov t.j. 28.-30.12.2022 a 2.-5.1.2023 budú v štandardnom režime: pondelok – štvrto...

12.12.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Verejná diskusia k príprave výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz a obnove práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného, aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výbero...