bez-mobilu
06.02.2019, Tlačová správa

Svetový deň bez mobilného telefónu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilného telefónu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich spr...

spoje
31.01.2019, Tlačová správa

Výsledky e-aukcií na lokálne frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil víťazom výberových konaní formou elektronickej aukcie frekvenčné bloky z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz).   Okres Víťaz Frekven...

cisla
23.01.2019, Tlačová správa

Operátori nezabudnite predložiť správu o používaní čísel

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť a do konca januára predložili RÚ správu o používaní pridelených čísel. Správa o používaní ...

700MHz
17.01.2019, Tlačová správa

Začína proces uvoľňovania frekvenčného pásma pre 5G

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil na https://www.teleoff.gov.sk/konzultacie/ oznam o zámere vykonať zmenu v existujúcich terestriálnych prevádzkových povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a....