Najnovšie tlačové správy

20.09.2023, Základné informácie a teórie

Verejná vyhláška

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Verejnú vyhlášku - Protest prokurátora proti čl. III bodu 3. ods. 2 písm. j) Všeobecného povolenia č. 1/2023 z 31.1.2023 na poskytovanie elektronických komunikačných siet...

18.09.2023, Základné informácie a teórie

Nedostupnosť elektronického zberu dát

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje poskytovateľov elektronických komunikácií a služieb, že dňa 19.9.2023 v čase od 7:00 do 16:30 hod. z dôvodu odstávky elektriny nebude dostupný server www.ezd.sk (Elektroni...

07.09.2023, Základné informácie a teórie

Odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje verejnosť, že dňa 19.9.2023 je plánovaná odstávka elektriny na krajskom pracovisku v Banskej Bystrici a z tohto dôvodu nebudú stránkové dni. V nutnom prípade vaše požiada...

21.08.2023, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia z frekvenčného pásma 900 MHz a 2100 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb vyhlásil dňa 21.8.2023 verejnú konzultáciu k návrhu výzvy na predlo...