Najnovšie tlačové správy

01.08.2022, Tlačová správa

Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a ide...

26.07.2022, Základné informácie a teórie

Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR oznamujú podnikateľským subjektom, orgánom verejnej správy alebo mimovládnym organizáciám, ktoré majú záujem podieľať sa na povojn...

25.07.2022, Základné informácie a teórie

Zmena otváracej doby podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 25.07. 2022 (pondelok) bude z technických dôvodov upravená otváracia doba podateľne,  a to 8:30-11:00 a 12:00-13:30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

20.07.2022, Základné informácie a teórie

Oznám o plánovanom prerušení dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamjú, že dňa 26.7.2022 (utorok) budú z dôvodu prerušenia dodávky elektriny v čase 10:30-16:30 hod. nedostupné všetky služby, vrátane telefónny...