Najnovšie tlačové správy

11.01.2022, Tlačová správa

Poďakovanie Ing. Romanovi Vavrovi za 22 rokov trvajúcu prácu na poste hovorcu Regulačného úradu

Zatiaľ, čo sa na úradoch a ministerstvách ľudia často vymieňajú, na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ) sedel Ing. Roman Vavro na tej istej stoličke tlačového hovorcu rekordných 22 rokov. Rom...

10.01.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Do konca januára RÚ nebude stanovovať termíny konania skúšok

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že do konca januára 2022 nebude stanovovať termíny konania skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti. O obnovení vykonávania skúšok bude RÚ informovať. Ďakuje...

02.12.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Dňa 1.2.2022 nadobudne účinnosť zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Jeho znenie je dostupné v Zbierke zákonov.

16.11.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Ceny širokopásmového prístupu k internetu za rok 2020

Vynikajúce umiestnenie SR v rámci všetkých krajín EÚ   Európska komisia každoročne zverejňuje porovnanie cien prístupu k internetu v rámci celej EÚ. Za rok 2020 sa SR v tomto porovnaní cien vo všetkých troch sledovaných kategóriách umiestn...