Najnovšie tlačové správy

03.05.2021, Tlačová správa

Veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní postupne klesnú

S účinnosťou od 1.7.2021 a následne vždy od 1.1. príslušného roku budú klesať veľkoobchodné ceny za ukončenie volaní, ktoré si vzájomne účtujú telekomunikační operátori poskytujúci hlasové služby. Európska komisia nariadením stanovila jednotnú max...

27.04.2021, Tlačová správa

5G: Operátori môžu požiadať o zmenu povolení pre 3,6 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) za účelom podpory nových technológií, budovania 5G sietí a zlepšenia efektívneho používania frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (3,6 GHz) týmto upovedomuje telekomu...

26.04.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Oznam o zmene otváracích hodín podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že od 26.04.2021 má upravené otváracie hodiny podateľne v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 h. Od rovnakého dátumu je povolený výkon skúšok osobitnej odbornej spôsobilo...

09.04.2021, Tlačová správa

S inteligentnou infraštruktúrou a internetizáciou pomôžu Slovensku distribučné spoločnosti

Pre slovenský priemysel, verejnú správu, ako aj domácnosti je potrebná kvalitná sieťová infraštruktúra  pre zabezpečenie európskeho štandardu kvality života či poskytovania služieb. Technické zabezpečenie a technologické vybavenie infraštruktúry j...