Najnovšie tlačové správy

29.11.2022, Tlačová správa

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaní

Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunik...

28.11.2022, Základné informácie a teórie

Verejná konzultácia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že dňa 28. novembra 2022 zverejnil návrh Všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb na verejnú kon...

15.11.2022, Základné informácie a teórie

Oznam o uzatvorení podateľne dňa 18.11.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje, že jeho podateľňa bude z technických príčin v piatok 18.11.2022 ZATVORENÁ. Za porozumenie ďakujeme.

19.10.2022, Základné informácie a teórie

Pozvánka na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii mapovania dostupnosti vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozýva na pracovné stretnutie k verejnej konzultácii a mapovaniu dostupnosti vyso...