Najnovšie tlačové správy

08.09.2021, Tlačová správa

Pevný širokopásmový internet využíva 1,75 mil. užívateľov

Ku koncu roku 2020 využívalo pevný širokopásmový prístup k internetu (Broadband) na Slovensku cca 1,75 milióna užívateľov, čo predstavuje medziročný nárast o cca 8,8% užívateľov. Najviac využívaná technológia je FTTH (fiber to the home), ktorú vyu...

26.08.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Oznam o plánovanej odstávke v Banskej Bystrici

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje verejnosti, že zajtra 27.08.2021 od 8:30 do 14:30 h a počas štátneho sviatku 01.09.2021 od 8:30 do 15:30 h je nahlásená odstávka elektrickej energie na krajskom pracov...

23.08.2021, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

Obmedzená prevádzka podateľne

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že v rámci prechodu na nový systém správy registratúry bude prevádzka podateľne v čase od 26.08.2021 do 02.09.2021 obmedzená. Z tohto dôvodu žiadame verejnosť, ...

29.07.2021, Tlačová správa

Najviac divákov využíva retransmisiu TV programov cez satelit

Občania Slovenskej republiky majú v závislosti od lokality na výber z viacero možností, ako si zabezpečiť príjem televíznych programov. Ku koncu roku 2020 sledovalo televízne programy prostredníctvom služby retransmisie TV vysielania  cca 1,82 mil...