Najnovšie tlačové správy

30.03.2023, Tlačová správa

30. výročie vzniku úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) si v novodobej histórii samostatnej SR pripomína 30. výročie jeho vzniku. Predchodca dnešného úradu - Telekomunikačný úrad SR bol zriadený 1. januára 1993. Zákon č. 96/1993...

28.03.2023, Tlačová správa

Ďalšie podvodné volania: Na pohľad slovenské číslo, no skrátené o jednu číslicu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) upozorňuje verejnosť na zvýšený výskyt podozrivých volaní z čísel, ktoré sa tvária ako mobilné slovenské, avšak sú kratšie o jednu číslicu. Účastníci sú z týchto čísel naj...

24.03.2023, Základné informácie a teórie

Výzva na predkladanie ponúk

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb oznamuje verejnosti, že zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lok...

20.03.2023, Základné informácie a teórie

Nové Všeobecné povolenie č. 1/2023 účinné od 1.4.2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje podniky, že dňa 01.04.2023 nadobúda účinnosť Všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ...