mobil
28.10.2019, Tlačová správa

Obyvatelia Slovenska vygenerovali 5,15 miliardy minút hovorov

     V prvom polroku 2019 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,15 miliardy minút hovorov. Z toho 53% minút vygenerovaných minút hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 40% skončilo v iných mobilných sieťach, 3% minút boli m...

5G
18.09.2019, Tlačová správa

História prideľovania frekvencií pre mobilných operátorov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pri príležitosti príprav výberového konania, v ktorom úspešným uchádzačom plánuje prideliť voľné frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz harmoniz...

televizia
21.08.2019, Tlačová správa

Vo výberovom konaní uspela spoločnosť Towercom

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil úspešnému účastníkovi výberového konania - spoločnosti Towercom, a.s. frekvencie. Účelom použitia pridelených frekvencií v jednotlivých frekvenčných vyhrad...

BTS
04.07.2019, Tlačová správa

Slovensko postupuje pri 700 MHz a 5G podľa rozhodnutia EÚ

Prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz na Slovensku nemešká, naopak Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) postupuje v súlade s Rozhodnutím (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v ...