Najnovšie tlačové správy

21.09.2022, Tlačová správa

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) si splnil povinnosť v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách zostaviť nový číslovací plán. Vydal Vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla ...

17.08.2022, Tlačová správa

Regionálne optické siete v roku 2024: Najlepšie bude pokrytý západ, budovanie regionálnych optických sietí však bude prebiehať po celom Slovensku

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) v mesiacoch jún a júl 2022 zozbieral informácie od 190 podnikov o existujúcich alebo do roku 2024 plánovaných regionálnych optických sieťach (angl. backhaul alebo s...

01.08.2022, Tlačová správa

Nové sadzobníky za používanie frekvencií, identifikačných znakov a čísel

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) informuje, že 1.8.2022 vstupujú do platnosti dva všeobecne záväzné právne predpisy úradu. Regulátor tak na základe nich predpisuje úhrady za používanie frekvencií a ide...

26.07.2022, Základné informácie a teórie

Zapojenie slovenských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR oznamujú podnikateľským subjektom, orgánom verejnej správy alebo mimovládnym organizáciám, ktoré majú záujem podieľať sa na povojn...