predseda
21.09.2020, Tlačová správa

Nový predseda RÚ sa ujal funkcie

Ing. Ivan Marták, pri príležitosti ujatia sa funkcie predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), poďakoval svojmu predchodcovi Ing. Vladimírovi Kešjarovi za jeho prácu a ocenil dlhoročnú spoluprácu s ním. Medz...

Kesjar
17.09.2020, Tlačová správa

Odpočet odchádzajúceho predsedu RÚ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pod vedením jeho odchádzajúceho predsedu Vladimíra Kešjara vytvoril podmienky pre vstup a udržanie sa štvrtého mobilného operátora na trhu a odstránil prekážku pri zmene telefó...

antennas
09.09.2020, Tlačová správa

RÚ vykoná kontrolu používania frekvencií vo frekvenčnom pásme 60 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe ústnych „sťažností“ od lokálnych, regionálnych a celoslovenských operátorov skontroluje plnenie podmienok používania frekvencií v pásme 57 – 71 GHz. Od mája tohto ro...

MobilTest-logo
13.07.2020, Základné informácie a teórie

Štatistika monitorovacieho systému MobilTest / meracinternetu.sk za jún 2020

Počas júna 2020 používatelia aplikácie na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest vykonali 12 141 testov. Priemerná nameraná rýchlosť sťahovania dát 4G sieťach dosiahla 34 398 kbit/s a 343 781 kbit/s v LAN sieť...