Najnovšie tlačové správy

25.05.2022, Tlačová správa

Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v...

19.05.2022, Základné informácie a teórie

Výpadok IT služieb úradu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje, že dňa 19.5.2022 od 22:00 hod. do 5:00 20.5.2022 bude vykonávaná údržba serverov úradu. V dôsledku aktualizácie IT systémov nebude nedostupná internetová stránka RÚ, e-m...

06.05.2022, Tlačová správa

Frekvencie z pásma 3600 MHz sú vysúťažené: Zohrajú dôležitú úlohu v budovaní nových 5G sietí

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií ukončil 5.5.2022 výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekven...

04.05.2022, Tlačová správa

Prevádzkovatelia webových stránok zbystrite pozornosť: Má tá vaša správne nastavenie získavania súhlasu so spracúvaním a ukladaním súborov cookies?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) postupuje podľa Zákona o elektronických komunikáciách účinného od 1.2.2022. Podľa § 109 ods. 8 tohto zákona každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám ul...