Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Internet si prenesiete ako telefónne číslo

Aktualizované  26.06.2024

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) zavádza novinku. Tak ľahko ako si môžete zmeniť telefónne číslo a operátora, po novom bude jednoduché zmeniť aj poskytovateľa internetu. Každý operátor, ktorý poskytuje internet, musí umožniť zákazníkovi preniesť si internet k inému operátorovi a to s tým, že všetky náležitosti vybaví za vás. Vyhláška č.137/2024 o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu je už publikovaná v Zbierke zákonov, účinnosť nadobudne 1.1.2025.

Úrad vo vyhláške stanovil jednotný postup zmeny internetu pre dotknutých operátorov.  Zároveň ten, kto môže z tejto zmeny najviac vyťažiť, je práve zákazník. „Chceli sme odbremeniť ľudí - zákazníkov telekomunikačných operátorov od nadbytočnej administratívy,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák a dodal: „Ak budete chcieť kvôli čomukoľvek zmeniť operátora prostredníctvom ktorého máte internet, bez okolkov všetko potrebné od začiatku januára 2025 zariadi za vás váš novozvolený operátor, u ktorého chcete po novom služby internetu využívať.“

Operátor plynule zabezpečí pre zákazníka prechod služby k dohodnutému dňu, to znamená, že zákazník nebude bez internetu viac než jeden deň a tiež nebude platiť duplicitne. Úrad tiež očakáva, že operátor, ktorého bude chcieť zákazník opustiť, sa mu bude snažiť ponúknuť lepšie podmienky na to, aby si zákazníka udržal. Vyhláška však aj v tomto smere chráni verejnosť, ustanovuje kompenzácie pre zákazníkov v prípade oneskorenia prenosu internetu k inému operátorovi, prenosu internetu proti vôli zákazníka alebo pri zneužití procesu prenosu internetu a nedodržaní podmienok súvisiacich so zmenou operátora poskytujúceho internet.

V prípade, že sa naskytne verejnosti problém s prenosom internetu od jedného operátora k druhému – zákazníci sa môžu obrátiť na úrad s podnetom, konkrétne na odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií. Ten podnet prešetrí a v prípade, že sa potvrdia porušenia, uloží pokutu od 200 EUR do 5% obratu operátora.