Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Archív

 

Prevodca Nadobúdateľ Číslo/a povolenia Frekvencie Dátum doručenia oznámenia úradu Dátum plánovaného prevodu
Alternet, s.r.o.,
Popradská 12, 04001 Košice,
IČO: 36576204
Uniphone, s.r.o.,
Popradská 12, 040 01 Košice,
IČO: 45979855
1610721726
1710721735
1910721822
1910721823
3760 - 3800 MHz
3780 MHz
3780 MHz
3780 MHz
29.09.2021 1.11.2021
CS security, s.r.o., Na piesku 6A, 821 05 Bratislava COUPE INVEST, s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava-Staré mesto 1210501060 169,175 / 169,225 MHz    
Dan–Slovakia Agar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder Poľnohospodárske družstvo Kútniky929 01 Kútniky 1910501099 161,34375 / 165,94375    
ENERGOCHEMICA TRADING a.s., Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky 1810501056
1910501189
2110501007
450,46250 MHz / 460,46250 MHz

168,9750 MHz / 173,6375 MHz / 169,1500 MHz / 173,7500 MHz

166,23125 MHz
9.4.2021 7.5.2021
Fibris, s.r.o.,
SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 36 420 212
LEVONET, s.r.o.,
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča,
IČO: 36 480 983
1610721759 3600 - 3640 MHz 29.11.2021 1.1.2022
Kútik Dominik, Za štadiónom 705/5, 976 97 Nemecká KÚTIK DKD s.r.o. 1010511009 448,610 MHz    
L&I Security, s.r.o., J. A. Komenského 36, Šoporňa SECURUM, s.r.o., kkpt. Nálepku 1597/41, Galanta 47238518 450,1125/460,1125 22.7.2021 1.9.2021
MAXI TAXI Peter Kužel, Južná trieda 93, 040 01 Košice Štefan Taššík, Výstavby 2, 040 11 Košice 1810501073 77,34375 / 87,14375 5.5.2020 7.6.2020
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany (IČO: 46003801) TV Stream s.r.o. 1310741006 2204 – 2300 MHz    
Multichannel, spol. s r.o., Strážovská 48, 922 02 Krakovany Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra 1310741007 2252 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz    
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
Bratislava 821 08
IČO: 35697270
1510721305 3430 - 3470 MHz 15.6.2021 9.7.2021
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
IČO: 35954612
1610721556 3400 - 3410 MHz
3425 - 3430 MHz
15.6.2021 9.7.2021
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
5701/10/06
13105410002
1845,3 - 1860,5 MHz
1860,5 - 1861,1 MHz
  17.01.2022
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 50 087 487 všetky povolenia 3720 – 3760 MHz    
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle 140 22, Česká republika, identifikačné číslo: 60193336, zastúpená organizačnou zložkou O2 Business Services Slovakia O2 Slovakia, s.r.o. všetky povolenia 3720 – 3760 MHz    
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
Bratislava 821 08
IČO: 35697270
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
1510721306
1910721578
 
9510721011
3490 - 3510 MHz
3570 - 3573 MHz
3587 - 3590 MHz
3573 - 3580 MHz
3580 - 3587 MHz
10.6.2021 9.7.2021
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
2010541003 1782,1 - 1785,0 MHz
1887,1 - 1880,0 MHz
17.12.2021 17.01.2022
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava licencia č. 8396/2000 v znení neskorších zmien 1725,1 - 1730,0 MHz
1820,1 - 1825,0 MHz
17.12.2021 17.01.2022
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
SWAN Mobile, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava licencia č. 8396/2000 v znení neskorších zmien 1730,0 - 1738,5 MHz
1825,0 - 1833,5 MHz
1746,1 - 1749,9 MHz
1841,1 - 1842,9 MHz
17.12.2021 17.01.2022
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 9510721011
1610721383
3473 – 3480 / 3573 – 3580 MHz a 3480 – 3487 / 3580 – 3587 MHz (spolu 28 MHz)
3470 – 3473 / 3570 – 3573 MHz a 3487 – 3490 / 3587 – 3590 MHz (spolu 12 MHz)
   
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
IČO: 35954612
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
IČO: 35848863
9510721014
 
1610721383
3410 - 3424 MHz
3510 - 3524 MHz
3424 - 3425 MHz
3524 - 3525 MHz
11.6.2021 9.7.2021
S – Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice – mestská časť Barca 9510741010 2200 – 2300 MHz, 2080 – 2110 MHz    
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina (IČO:36403008) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 8 povolení      
SWAN, a.s. SWAN plus, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava   3500 MHz, 3700 MHz, 26 GHz, RR a PMP spoje    
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 1510721306 3490 - 3510 MHz 1.4.2020 1.5.2020
Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 1710721445
1710721478
1710721491
1710721540
1710721546
1710721551
1710721555
1710721425
1910721371
1910721372
1910721373
1910721374
1910721375
1910721376
1910721377
1910721378
1910721379
1910721381
1910721382
1910721383
1910721384
1910721385
1910721386
1910721387
2010721120
2010721121
2010721122
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3760-3800 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
3600-3640 MHz
26.5.2020 28.6.2020
Veolia Energia Poprad a.s., Široká 2, 058 01 Poprad Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad 1510501042 430,350 MHz    
VOS-TPK s.r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany END spol. s r.o., Moravecká 22, 951 93 Topoľčany 1310511014 172,975 MHz    
Západoslovenská energetika, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1710501206